Home Staten Generaal Ondertekenaars Tijdslijn Toerismepact Contact
Het strategisch beleidsplan geeft een beeld van waar we met het toerisme in, naar en uit Vlaanderen en Brussel in 2020 willen staan. Het is uitgewerkt voor Ún met verschillende spelers uit de toeristische sector en andere relevante beleidsdomeinen in Vlaanderen en wordt gedragen door alle partners.

We nodigen je uit om het toerismepact te ondertekenen:


http://www.toerismevlaanderen.be/ondertekeningtoerismepact2020
Toerismepact 2020

Het Toerismepact 2020 is gebaseerd op de missie, visie, krachtlijnen, strategische en operationele doelstellingen uit het strategisch beleidsplan.

Download hier het Toerismepact 2020

In het strategisch beleidsplan zelf is ook een lijst opgenomen van indicatieve projecten die tijdens de ontwikkeling van het plan door de toeristische actoren naar voren zijn gebracht.Duurzame toeristische bestemming

Vlaanderen moest een vernieuwend strategisch beleidsplan toerisme ontwikkelen om zich als duurzame toeristische bestemming op de internationale kaart te zetten. Dat plan bepaalt de focus van de in te zetten of te ontwikkelen instrumenten en de keuze van de samenwerkingsmodaliteiten met publieke en private spelers.Dialoog met toeristische partners

Toerisme Vlaanderen en het Departement internationaal Vlaanderen gingen de dialoog aan met diverse spelers uit de toeristische sector en andere relevante beleidsdomeinen. Het streefdoel was een strategisch beleidsplan dat door alle partners wordt gedragen. Iedereen krijgt zijn taak en bevoegdheid om het toerisme in Vlaanderen verder te ontwikkelen. Het vormt ook de basis voor structurele samenwerkingsverbanden. Daarom sluiten alle toeristische partners binnenkort een Toerismepact waarmee zij zich engageren om dit plan uit te voeren, met de focus op het jaar 2020.
Grasmarkt 61, 1000 Brussel - Tel: 02/504.03.00
www.toerisme2020.be - strategischplantoerisme2020@toerismevlaanderen.be